Träna hos oss

Barn (10-15 år)

  • Barn – Halvår 1200 kr
  • Barn – Helår 2000 kr

Ungdom (16-20år)

  • Ungdom – Engångspass 65 kr
  • Ungdom – Kvartal 1200 kr
  • Ungdom – Halvår 2000 kr
  • Ungdom – Helår 2900kr

Vuxen (21 år+)

  • Vuxen – Engångspass 125 kr
  • Vuxen – Kvartal 2000 kr
  • Vuxen – Halvår 2900 kr
  • Vuxen – Helår 4900 kr